Czym zajmuje się geodeta?

geodeta

Popyt na usługi geodezyjne w ostatnich latach nieustannie się zwiększa. Dotyczy on przede wszystkim uczestniczenia specjalisty podczas budowy domów jednorodzinnych, jednak warto wiedzieć, że to nie jedyne zadania, jakie należą do kompetencji i obowiązków geodety. Kim jest geodeta oraz czym tak naprawdę się zajmuje?

Kim jest i czym zajmuje się geodeta?

Zawód geodety powiązany jest ściśle z budownictwem, a do jego najważniejszych zadań należy wykonywanie pomiarów określonych terenów (zwłaszcza gruntów oraz działek) w celu tworzenia map, przed pojęciem budowy na określonym terenie, a także wykorzystywanych do celów projektowych. Pomiary wykonywane przez geodetów wykorzystywane są także podczas opisów rzeźby terenów czy podczas ewidencji gruntów. Do ich zadań należy także wykonywanie pomiarów wysokościowych czy rozgraniczanie i podział działek, a także terenów rolnych. Z uwagi na ciągły rozwój i postęp technologiczny praca geodety nie ogranicza się tylko i wyłącznie do pracy w terenie. Geodeci sporządzają także wyrysy z ewidencji gruntów  i opracowują wszelkie niezbędne dokumenty.

Rozwój branży budowlanej w Busku oraz powstawanie coraz większej liczby nieruchomości uruchamia popyt na profesjonalne usługi geodezyjne. Poszukiwanie doświadczonego geodety w Busku nie zawsze jest zadaniem łatwym. Warto wiedzieć, że nie każdy może wykonywać pracę w tym zawodzie. W tym celu konieczne jest spełnienie ściśle określonych warunków oraz uzyskanie konkretnych uprawień, które określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji. Nadanie następuje przez Głównego Geodetę Kraju. W tym celu należy zdać pozytywnie egzamin składający się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej.

Geodeta – Busko. Kiedy warto skorzystać z jego usług?

Bez udziału geodety nie jest możliwym rozpoczęcie, a także zakończenie jakiejkolwiek budowy. Dotyczy to zarówno budowy zleconej przez instytucje publiczne, jak np. budowa dróg czy chodników, ale także budowy domów dla osób prywatnych oraz firm deweloperskich.

Podczas budowy domu jednorodzinnego jego obecność odgrywa kluczową rolę. Z jego usług warto skorzystać już w momencie poszukiwania działki przeznaczonej pod budowę. Doświadczony geodeta sprawdzi, jak przebiegają granice działki oraz wskaże na powodzenie całej inwestycji. Jego usługi są niezbędne podczas wyznaczenia umiejscowienia ogrodzenia, wytyczenia budynku na działce oraz zaadaptowanie mapy zasadniczej gruntu do planowanych działań budowlanych, poprzez stworzenie mapy do celów projektowych.

Obecność geodety jest także niezbędna w celu finalizacji procesu budowy. W tym celu geodeta wykonuje tzw. operat kolaudacyjny, który jest efektem inwentaryzacji geodezyjnej. W tym celu przeprowadza on kontrolę przyłączy, opisuje budynek oraz nakreśla mapkę powykonawczą. Co ważne, bez tego dokumentu żadna budowa formalnie nie może się zakończyć.

Poszukując geodety w Busku, warto kierować się posiadanymi przez niego uprawnieniami, a także opiniami osób, które z jego usług skorzystały. Ważne jest także dysponowanie przez geodetę specjalistycznym sprzętem pomiarowym, dlatego warto wybrać firmę, która nieustannie się rozwija. Dzięki temu zyskuje się pewność, że świadczone usługi będą na jak najwyższym poziomie.