Kiedy split payment jest obowiązkowy?

firma

Od 1 lipca 2018 występuje system podzielonej płatności tzw. split payment. Ze względu na uszczelnienie procesu podatkowego, ustawodawca stworzył zmiany w rozliczeniu. Do dziś wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie dla kogo mechanizm podzielonej płatności został stworzony. Wyjaśnijmy.

Na czym polega system podzielonej płatności?

Jest to jeden z wielu sposobów zapłaty faktury w obrocie gospodarczym. Polega na wysłaniu płatności za dokument sprzedaży, z komunikatem przelewu. Jak mówi art. 108a ust. 2 ustawy o VAT, przedsiębiorca może zlecić przelew na rachunek VAT całości, lub tylko części tego podatku wykazanej na fakturze. Pozostała kwota wartości przelewu tzw. wartość netto może zostać przelana na inny rachunek bankowy odbiorcy lub może zostać rozliczona gotówką.

Kiedy split payment jest obowiązkowy?

Data, od której mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy jest 1 listopada 2019 roku. Obowiązek według przedsiębiorcy występuje gdy zostaną razem spełnione niżej wymienione przesłanki:

 • obowiązek podatkowy, świadczenie usług, lub dostawa towarów przypada po 31 października 2019 roku, czyli po wejściu w życie nowej ustawy.
 • faktura opiewa na kwotę wyższą niż 15 tysięcy euro brutto lub jest jej równowartością w walutach obcych.
 • odbiorca oraz sprzedawcy są podatnikami (nie ma wpływu fakt, czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony)
 • co najmniej jedna pozycja w dokumencie została zawarta w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT

Towary, które zostały wskazane w załączniku 15 ustawy o podzielonej płatności to:

 • sprzedaż detaliczna, oraz hurtowa części do samochodów, motocykli
 • roboty budowlane
 • odpady z tworzyw sztucznych, metali, szkła, czy surowce wtórne
 • elementy elektroniczne takie jak baterie, akumulatory, oraz wyposażenie elektroniczne, oraz elektryczne do samochodów
 • metale, wyroby metalowe, metale szlachetne

Bez względu na PKWIU obowiązkowi podzielonej płatności podlegają usługi w obszarze przenoszonych uprawnień do emisji cieplarnianych gazów.

Reasumując ustawa o split paymencie została stworzona, aby nabywca w sposób sumienny i z należytą starannością rozliczał VAT. W ten sposób ilość nadużyć podatkowych uległa zmniejszeniu. Do 1 listopada 2019 stosowanie podzielonej płatności było dobrowolne, a obecnie jest to obligatoryjny sposób rozliczania niektórych przedsiębiorców. Warto wiedzieć, że jeśli system podzielonej płatności nie zostanie wdrożony w życie na drodze rozliczenia sprzedawca-nabywca, istnieją sankcje karne wynikające z kodeksu skarbowego. Karami w związku dopuszczeniem się nienależytej staranności na drodze rozliczenia są:

 • Grzywna w wysokości 30% wartości faktury
 • Odpowiedzialność karnoskarbowa w postaci grzywny do 720 dziennych stawek

Na błędy w szczególności narażone są przedsiębiorstwa, w których wystawianiem i przyjmowaniem faktur zajmują się pracownicy w różnych działach. Może zdążyć się, że fakturę wystawi dział handlowy, a w kolejnym kroku przejmie dokument dział recepcji, w związku z tym faktura zostanie źle zidentyfikowana. W związku ze złym oznaczeniem faktur, również stosowane są kary i wynoszą one 30% wartości VAT wykazanej w fakturze, oraz 180 stawek dziennych dla wystawiającego dokument. Istnieje jeszcze pojęcie solidarnej odpowiedzialności, gdzie przed urzędem skarbowym odpowiada w stopniu równym osoba nabywającą usługi lub towary, oraz wystawiająca fakturę. Jedynym sposobem ani uniknąć sankcji z uwagi na błędne oznaczenie faktury jest współpraca z nabywcą, w taki sposób, aby dokonał płatności używając mechanizmu podzielonej płatności, kiedy nawet nie ma oznaczenia tej kwestii na dokumencie. Wraz z wejściem w życie ustawy, przedsiębiorcy rozdzielający przychód z faktury, mogą wykorzystywać środki zgromadzone z VAT, na rzecz innych danin takich jak: ZUS, podatek dochodowy, cło czy akcyza. Jeśli chcesz uniknąć problemów z rozliczaniem faktur w systemie podzielonej płatności zadbaj o to, dostosowując odpowiednie oprogramowanie. Na stronie https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/split-payment/ znajdziesz odpowiedzi ma wszystkie Twoje pytania, a zespół z długoletnim doświadczeniem przeprowadzi Cię przez proces zmian.