Służba w policji

Bycie policjantem to marzenie tysięcy małych dzieci. Część z nich po ukończeniu osiemnastego roku życia postanawia wcielić to plany w życie i faktycznie starać się o służbę w policji. Każdego roku szeregi tej służby mundurowej są zasilane przez szeregi ambitnych młodych ludzi, pragnący związać swoje życie zawodowe z wykonywaniem ciekawej pracy.

Wymagania

Służba w policji to ciężka, a często także niewdzięczna i niebezpieczna praca. Aby móc ją z powodzeniem wykonywać, należy posiadać więc specjalne predyspozycje, które w pewnym sensie zagwarantują to, że policjant będzie w stanie wykonywać swoje obowiązku nie tylko bez szwanku dla jakości swojej pracy, ale także bez szwanku dla swojego zdrowia psychicznego. Nie wolno zapominać także o tym, że służba w policji to zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że trzeba wykazać się przy jego wykonywaniu niezachwianą postawą moralną i budzić zaufanie obywateli, którzy będą mieli pewność, że ze strony funkcjonariusza policji spotka ich należyta im uwaga i pomoc w rozwiązaniu problemu. Osoby, które chcą starać się o przyjęcie w jej szeregi, muszą mieć ukończony osiemnasty rok życia. Konieczne jest także posiadanie obywatelstwa polskiego oraz nieposzlakowanej opinii, co wiąże się z czystą kartoteką policyjną i brakiem skazania prawomocnym wyrokiem sądu. Oczywiste jest, że kandydat musi posiadać także pełnię praw publicznych. Służba w policji jest dla ludzi o minimum średnim wykształceniu, które posiadają zdolność psychiczną i fizyczną do podjęcia zawodowych obowiązków. Nieodzowna jest także rękojmia odnośnie zachowania tajemnicy służbowej.

Formalności

Osoby, które spełniają wymienione wymagania, mogą mieć nadzieję, że ich marzenie, jakim jest służba w policji, zostanie wcielone w życie. Muszą przeglądać strony internetowe komend wojewódzkich, na których zamieszczane są informacje o prowadzonym naborze. W przypadku wolnego stanowiska konieczne jest złożenie na komendzie następujących dokumentów:

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz wszelkie dodatkowe umiejętności,

– podanie o przyjęcie do służby,

– wypełniony kwestionariusz osobowy, który dostępny jest na stronie internetowej komendy.

Po wypełnieniu tych formalności zaczyna się postępowanie, mające wyłonić to, komu służba w policji jest pisana. Pierwszym etapem jest test wiedzy składający się z 40 pytań. Po nim przychodzi czas na test sprawności fizycznej. Jest to bardzo istotne, gdyż służba w policji wymaga niepoślednich predyspozycji fizycznych. Trzecim etapem jest test psychologiczny, który weryfikuje predyspozycje do wykonywania tego zawodu. Dalej kandydata czeka rozmowa kwalifikacyjna i komisja lekarska. Po przejściu tych wszystkich etapów osoby, które zdobyły najwyższą liczbę punktów, zasilą szeregi policji.

Podsumowanie

Służba w policji jest jednym z najważniejszych, a zarazem najbardziej niebezpiecznych zawodów wykonywanych w ramach tak zwanej służby publicznej. Osoby, które chcą się tam dostać, muszą więc wyróżniać się nie tylko tężyzną fizyczną i odpowiednim wykształceniem, ale także predyspozycjami psychicznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *