Jak przygotować teren pod zabudowe?

zabudowa

Uzyskanie pozwolenia na budowę domu to dopiero początek długiej pracy. Kolejnym krokiem jest odpowiednie przygotowanie działki pod budowę. Często zdarza się, że jest ona zarośnięta i nierówna. Jednak nawet w przypadku terenów określonych jako działki budowlane należy podjąć kroki, które pozwolą na rozpoczęcie wznoszenia wymarzonego domu. Aby wylać fundamenty, należy wcześniej m.in. ogrodzić teren czy wyznaczyć miejsce na składowanie materiałów budowlanych. Prace ziemne (Białystok) dobrze jest zlecić odpowiednio wyspecjalizowanej firmie.

Teren pod budowę — od czego zacząć?

Przygotowanie działki pod budowę domu rozpoczyna się od poziomowania terenu. Jest to szczególnie istotny etap, jego wykonanie pozwala bowiem na bezpieczne położenie fundamentów na równym terenie. Poziomowanie to nic innego jak wyznaczenie różnic pomiędzy różnymi punktami znajdującymi się na działce budowlanej. Zadanie to jest wykonywane przez geodetę, który, przy pomocy specjalistycznego sprzętu, określa, na jakiej wysokości znajdują się konkretne punkty. Po wykonaniu tego zadania można stwierdzić, czy teren jest równy oraz określić jego wysokość względem sąsiadujących działek, czy drogi dojazdowej.

Jeżeli na działce budowlanej wykryte zostaną istotne nierówności, należy przeprowadzić odpowiednie prace ziemne (Białystok), które pomogą w ich zniwelowaniu. W zależności od potrzeb może wiązać się to z wywiezieniem nadmiaru ziemi lub wręcz odwrotnie — na działkę trzeba będzie dostarczyć brakującą ziemię. Jest to kluczowy etap, który pozwoli dobrze przygotować teren pod zabudowę.

Przygotowanie terenu pod zabudowę — krok po kroku

Przygotowując teren pod zabudowę, inwestor musi pamiętać o kilku kluczowych kwestiach. Pierwszą z nich jest ogrodzenie terenu. Jest to etap obowiązkowy, który służy głównie ochronie osób postronnych, które mogłyby znaleźć się na placu budowy. Ochroni to je przed kontaktem z ciężkim sprzętem czy wpadnięciem do wykopanego dołu. Ponadto na płocie musi znaleźć się tablica z informacjami takimi jak nazwisko inwestora, co jest budowane oraz podstawa prawna.

Ponadto podczas niwelowania terenu należy usunąć roślinność oraz tzw. małą architekturę. Nie oznacza to oczywiście, że drzewa oraz inne rośliny należy usuwać na całej działce. Dotyczy to wyłącznie obszarów, które zostaną poddane niwelacji. Kolejnym etapem jest wyznaczenie miejsca do składowania materiałów budowlanych. Zgodnie z przepisami należy składować je w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla pracowników budowy czy osób postronnych. Ponadto nie można składować ich poza terenem działki.

Ostatnim krokiem jest wykopanie przestrzeni pod fundamenty. Wykop powinien ściśle odpowiadać obrysowi domu. Należy pamiętać, że musi on być przygotowany w precyzyjny sposób. Wszelkie błędy czy nierówności mogą zakończyć się katastrofą budowlaną. Roboty ziemne (Białystok) warto więc zlecić specjaliście, który dysponuje odpowiednim sprzętem oraz wiedzą, pozwalającymi na precyzyjne wykonanie wykopu pod fundamenty.